Volven

Som den gamle kjærringa, volven, er Hun Ødeleggeren, Kvinnen over Nedbrytning, Svekkelse og Død, Nattens Gudinne og Underverdenens Gudinne og også Gudinnen over hulen og graven. For det som blir født må også eldes, forfalle og dø; og ut av det som er dødt og som forfaller oppstår ny fruktbarhet, for liv føder for alltid på livet i seg selv. Hun er hunngrisen som spiser sine egne unge, "Marerittets Fruktbarhet og Død i ett", den Store Nødvendighet hvorfra næringskjeden og livssyklusen fortsetter. Derfor er Hun også Gudinnen over gjenfødelse. Månen i ne, den mørke natten, skyggenes stillhet, midnattens veikryss, og enkens jamring er hennes; Hennes Hellige farge er Sort.

Volven er den det tredje og siste aspektet av den trefoldige Gudinnen. Hun er en mørke månen, vintertiden, alderdommen og hun som kjenner mysteriene. Volven bringer med seg høsten av erfaringer, da vi høster de akkumulerte goder av alt vi har lært. Volven er en lærer og en viskvinne, og noen ganger kalt "veiviseren" fordi hun lar visdommens lys skinne slik at alle kan se det. Hun bringer med seg tålmodighet.

I myter og legender kan man ofte se Volven med sin store, svarte kittel - hvor i hun rører opp brygg for magisk transformasjon eller for å bringe døde tilbake til livet.

Hun er den gode feen som har akkurat det vi trenger for å overkomme hindringene i vår vei. Hun er den gamle kvinnen i skogen som bor alene i en ringe hytte, men som kan lære bort mange hemmeligheter.

Å slippe inn Volven er å slippe til den mørke siden av oss selv, som er lik den mørke siden av månen - Volvens måne. Denne månen er gjemt og kan ikke sees på himmelhvelvingen.

Assosiasjonen mellom ensomhet og alderdom er vanlig. En vis Volve forstår kraften som kan oppnås når man er alene. Hun vet at all enhet er den sanne mening av å være alene, og at det er hva ordet "alene" er laget av. Det finnes et nådd punkt i ensomheten da vi ikke lenger føler oss isolert fordi vi har funnet vår forbindelse til alle skapninger i universet. Når månen blir mørkere er det noen som føler dens kraft trekke dem inn i ensomhet, og føler den oppfordre dem til å jobbe mer i seg selv. Volven lærer oss å trekke oss tilbake fra verden mens månen minker for å finne fred og næring til tilbakereisen til livets strev. Den mørke månen av selvet er en periode med tilbaketrekning fra hverdagslivet. Den tilbyr muligheten til å bringe delene av oss selv bedre sammen og tappe fra det kreative potensialet i oss selv. Det å gå tilbake til denne siden av livet gjør at det er nødvendig å kunne legge fra seg rotterace-tilnærminga og heller legge vekt på et mer sakte tempo, innadvendthet og det å være her og nå. Ensomhet er en av dørene til det dypere selv. Det er spesielt nyttig for å utvikle våre konsentrasjonsevner.

Volven forstår kraften i stillhet. Mange spirituelle reiser inkluderer en periode av stillhet, eller lærer dens disiplin. Stillhet er det siste steget i magi og det er nødvendig under formingsperioden av våre spell-arbeider for bevaring og beskyttelse.

Det er viktig at vi praktiserer stillhet i vår meditasjon og ritualer, for det åpner døren til det universelle ubevisste.

Volven er hun som kjenner mysteriene, tilværelsens hemmeligheter og gjemte ting. Hun leder oss i drømmeverdenen og guider oss gjennom de ubevisste labyrintene i våre dype sinn. Hun lærer oss symbolene i drømmene våre og hjelper oss å forstå og forme dem etter ønske.

Volver forstår endelser, og bruker den minkende måne for forvisning eller til spells som kvitter oss med uønsket eller fastlåst energi.

Vi kan bli Volver i vår bruk og forståelse av de fem elementene:

Ånde Volver er kyndige på det psykiske planet, reiser lett inn og ut av våre kropper, telepatisk, clairvoyant, profetisk, divinerende enten i Tarot, krystallkuler, Runer etc.. De forstår syklusen av fødsel, liv og død og deres ritualer. De er også kyndige i drømmebruk.

Luft Volver har dype tanker, kjappe tunger, har poetiske, mytiske og språklige egenskaper. De er gode i konstruksjonen av muntlige ganninger/spells, og har veltalenhet når man spør om hjelp fra krefter og elementer. Luft er å vite. Luft Volven er også en skjærende Volve, for sinnet vårt er som skjærende kanter som sorterer og separerer tankene våre. Å navngi en ting separerer det fra resten av skapelsen. Skjæring er også kritisering, stussing, å si nei, og disiplin. Når vi når veikryss i livet, som for eksempel å gå fra barn til voksen eller fra jomfru til mor, må vi kutte de navlestrengen til vanene våre på den gamle veien for å kunne være frie til å starte på den nye. Den skjærende Volven blir også  kalt Atropo eller Verdande, den tredje av de tre skjebnegudinnene/nornene i gresk og norrøn mytologi.

Ild Volver innehar forståelse for ilden og energiens hemmeligheter. De kjenner veiene til bevaring, lagring og vis bruk av energi og til det å bruke vitale krefter med omsorg og diskriminering heller enn å dele de og ødsle de. Ilden er også kundalini, som Volven kjenner og vet å kanalisere og dirigere slik hun ønsker. Ild er viljen, og Volven mestrer den. På sitt enkleste nivå er ilden vår naturlige kilde til varme og lys og kan brukes i magi på mange måter.

En Vann Volve er ikke lenger en slave av sine følelser, og heller ikke undertrykker eller benekter hun dem. Vann er å tørre. Hun er kyndig i sine forhold til andre, og kjenner nok avstand til å få overblikk, og nok omsorg for medlidenhet. Hun vet at hennes begjær er hellige og verdige, og at de burde utvikles og fullbyrdes. Vann Volven kikker dypt ned i sine speilbilder i underjordiske vann. Når vannet fanger månens lys, er hun der for å finne innsikt og spådommer.

En vis Jord Volve kjenner sin kropp og kjenner jorden. Hun er kyndig i omsorg for seg selv og for andre som søker hjelp hos henne. Hun er kjent med årstidene og metodene for planting og dyrking, botanikk og agrikultur. Hun er også vis pengemessig. Hun er fornuftig, praktisk og til å stole på. Hun holder sine løfter og forstår forpliktelser. Hun vet å leke så vel som å arbeide.

Volve rituale