Den Store Gudinne

Den trefoldige gudinne
Jomfruen
Moren
Volven


Heksenes Gudinne er den Store Gudinne. Hun er årsaken til all eksistens, Moren til alt som lever, Skaperen, Ødeleggeren, for hun er alltid todelt. Hun er Jordens Mor - Earth Mother, Månens skikkelse - Lady of the Moon, og StjerneGudinnen - Star Goddess. hun er dronning over Himmelen, dronning over Jorden, dronning over Underverdenen. Hun er den Trefoldige Gudinnen - Triple Goddess: Jomfruen, Moren, og Volven, som ble kalt de tre Mødre i den keltiske regionen.

De tre aspektene av den Trefoldige Gudinne er ofte beskrevet som Jomfru, Mor og Volve (Maiden, Mother, Crone). Man må huske at assosiasjonene til alder som kommer med disse begrepene stammer fra menneskelig erfaring, som er underkastet tiden og døden; Gudinnen er evig: alltid forandrende og alltid selvfornyende, Hun vil være så ung og så gammel som Hun ønsker.

Gudinnen er Dronning over all Heksekunst og alle Hekser: Hun er den fortryllende kvinnen - Trollkvinnen, og Hun kan bære alle former (the Shape-Changer); Hun er Isis, Kvinnen over Ordenes Makt; Hun er Cerridwen, Fortryllersken ved sin Cauldron; Hun er Hecate, Herskerinnen over Magien og Den Mørke Måne. Hun er den Store Frue - the Great Lady. Hun er Gudinnen!