Invokasjon til den Hornede Guden

Ved flammen som brenner, O Hornede!
Vi roper ditt navn ut i natten, O Hornede!
Påkaller deg ved den ruvende sjø
Ved de tvinnede trær, og hver stein, kald og stø
Deg påkaller vi, for din skjebne er kjent
Ved vårt navnløse tempel, alene og glemt

Kom hit hvor runddansen bærer ditt bud
Horn og hover hos en geitfotet Gud!
Ved hver dunkle ås og månelyst sted
Når hjemsøkte skoger er for lengst hysjet ned
Kom til messende trolldom som binder
Mens månen forhekser midnattens vinder

Kall frem dine krefter som byder fram
I skinnende strøm og gjemt tidevann
I heftige flammer og blekt stjerneskinn
I skyggeskrømt som rir stormen inn
Kom, ja Kom! Hit hjertets tromme slår
til alveskoger der villskapen rår

Kom til oss som samles hit
Når månen senker seg blek og hvit
Vi hører stjerner på himmelen bringer
Dine hovslag på nattens vinger
Når de sukker og skjelver, de svarte trær
I glede og frykt vi kjenner deg nær

Våre trolldomsord åpner din kraft fra sin søvn
Ved sabbat, solverv og vårjevndøgn
Revner sløret med ord som vil brenne
Fra soloppgang til verdens ende!

Oversettelse ved Wicca.Ypsilonia.Net