De ti sefirot er forbundet av en serie med tjue to vertikale, horisontale og diagonale linjer. Det er tolv diagonale linjer, som sies å representere de tolv stammene sammen med andre karakteristika som tolv måneder, tolv stjernetegn, tolv muligheter i tetragrammaton (Guds hellige navn bestående av fire bokstaver) og de tolv primære kvaliteter hos menneskelig uttrykk; tale, tanke, handling, syn, hørsel, bevegelse, samhandling, lukt, søvn, sinne, smak og latter. Hver av de tjue-to forbindelsene representerer også en bokstav i det hebraiske alfabetet. Disse tjue-to bokstavene pluss de ti er referert til som de trettito veiene av visdom. Fordi hvert sefirot representerer en vokal og hver av veiene representerer en konsonant, kan man se at hvert ord i det hebraiske språket er en kombinasjon av forskjellige veier i dette skjemaet. Dette åpner opp et stort potensial for å analysere ord. (I tillegg til gematria* som tar for seg den numeriske verdien i bokstavene i det hebraiske alfabetet.) Kabbalaen er holistisk i mange dimensjoner. Alle tretti-to veiene er forbundet med hverandre, enten direkte eller indirekte. En forandring i en av dem betyr forandring i dem alle. Hvert individuelt sefira representerer dessuten lag på lag med indre sefirot. Derfor må hvert sefirot sees på som om det har i seg et helt Livets Tre med tretti-to nye veier. Vi må se på det som sfærer inne i sfærer inne i sfærer.

Illustrasjon av Livets Tre

* Gematria er kodingen av bokstavene i det hebraiske alfabetet om til tall, og dette åpner for en rekke fortolkninger av ord, deretter det å finne sammenhenger mellom ord som har like verdier. Forhåpentligvis kan jeg skrive mer om dette senere.

Tilbake til Jødisk Kabbalah - Videre til Livets TreAlle bilder og alt innhold 2002 Wicca.Ypsilonia.Net. Kilder.