Hvert aspekt av skapelsen og hver individuelle person er en miniatyr av Livets Tre. Hver av oss representerer en fysisk, emosjonell, intellektuell og spirituell form basert på hvordan vi harmoniserer vårt indre tre. Noen deler av oss drar mer i oss enn andre deler. Vi har dominerende trekk, personlighets-innfall fysiske styrker og svakheter, emosjonelle særegenheter, nevroser, mønster av sosial atferd osv.

Hvis vi hadde redskaper som kunne måle alle energiene representert i Livets Tre, ville vi helt sikkert finne mønster slik mikrobiologen gjør med aminosyrene i gen-forskning. Men fordi Kabbalaen er så utrolig variert, og går langt utover genetikken, er vår oppgave langt vanskeligere enn vitenskapsmannens som skal se på DNA-resultater og tolke disse.

Et nåtidlig populært system for personlighets-klassifisering er Enneagrammet som foreslår at det er ni personlighets-arketyper. Noen kommentatorer har vist til parallellene mellom dette systemet og Livets Tre. Men den Kabbalistiske tilnærmingen er noe mer subtil enn personlighets-beskrivelsene Enneagrammet gir. Livets Tre er modellert i triader der to aspekter jobber i opposisjon til hverandre, med et tredje på et bevegende ekvilibrium-punkt mellom de to.

Chesed: Lovingkindness
Representerer utvidelse og generøsitet. Delen av oss som gir selv om en annen del sier nei. Fungerer best når det er ingen selv-bevissthet som holder den tilbake. Cheseds tendens er å være ekstremt liberal, villig til å prøve hva som helst. Ukontrollert har den potensiale til å bryte ned mottakeren. Den har ingen selv-begrensninger, den kan bare skjenke ting. Ren generøsitet vil holde på å stable mat høyere og høyere på tallerkenen, den vil lage så mye sukkerspinn at hele sirkusteltet fylles, den vil gi bort familie-juvelene.

Gevorah: Styrke
Representerer sammentrekning og tilbakeholdelse. Den står i opposisjon til generøsiteten. Tilbakeholdelse er evnen til å si nei selv om sosial press er stort. Gevorah representerer universell rettferdighet også; den forstår at alt påvirker og har indirekte ettervirkninger. Tendensen hos Gevorah er å være veldig konservativ, det å like ting slik de er. Ukontrollert vil Gevorah være stivende. Den gir ikke rom for noe bevegelse. Den er strengt konformisten, uspontan, rigid og hyperkritisk.

De to polene jobber og samhandler med hverandre. Noen ganger er vi dratt mer til den generøse ånd, andre ganger trekker vi oss tilbake. Systemet er en dynamisk og kontinuerlig væske. Vi har alle tendenser til å helle i en eller annen retning. Likevel er vi under påvirkning av mange andre variabler. Derfor er ingen 100% forutsigbare.

Tiferet: Skjønnhet
Fordi polene av generøsitet og tilbakeholdenhet konstant lugger og dytter hverandre, finnes en pendel eller et balansepunkt som trengs for å mediere mellom de to. Tiferet representerer medfølelse og skjønnhet. På mange måter er dette middelveien, ikke for selv-vilkårlig og ikke for selv-begrensende. Det er viktig å notere seg at Tiferet har sin egen påvirkning i triaden. Den er ikke bare en passiv konsekvens av de to motstående kreftene. Den bringer inn en tredje komponent som dras inn fra treets stamme; refleksjon til generøsitet og gjennomtenkning til tilbakeholdenhet. Slik kan en se at hele triaden er dynamisk og i bevegelse.

Netzach: Seier
Representerer foreldre, dominering, selv-tillit, og selv-sentrerthet. Den er det motsatte av
Hod: Empati
Som representerer barnet, ettergivelse, reseptivitet og annerkjennelse (aksept).
En kan med en gang se positive og negative sider ved dette diktomiet. Forelderskap, som er en kraft av beskyttelse og også dominering versus det barnlige som har renhet og uskyld så vel som avhengighet. En kan enkelt si at dansen mellom indre forelder og indre barn, mellom selv-tillit og underkastelse til det som er utenfor en selv.

Yesod: Foundation; grunnvoll
Mediatoren mellom disse er Yesod som normalt kan oversettes med grunnvollen, men ofte kalles Harmoni. Uten balanse i dramaet mellom indre barn og indre forelder har vi ingen solid grunnvoll. Dog igjen er dette systemet dynamisk. Noen ganger har vi mer tillit til oss selv, andre ganger er vi mindre sikre på oss selv. Vi har varierende grader av aksept, avhengig av styrken på vår indre stemme av tvil. Noen ganger dytter vi hardere for å få det slik vi vil, og andre ganger underkaster vi oss en situasjon.

Harmonien ligger langs denne linjen og trekker inn en ny kraft. Den tvinger det indre barn til å være mer selv-hevdende; den dytter mot vår ego-sentrisme slik at vi kan lysne. Den inviterer til en balanse mellom individuell tillit og potensiale til å underkaste oss fornuften.

Malkhut: Herskende, styrende, suverenitet
Til slutt Malkhut, ved bunnen av treet, som er et resultatet av det som skjer i disse andre seks sefirot. Dette er vår virkelighet. Ting som skjer med oss i livet skaper ringer oppover. Malkhut er mottakeren i begge ender. Vi er akkumulasjonen av et sett med arketyper som samhandler med verdensdramaet som enfolds oss.

Chokma: Visdom
Binah: Forståelse
De lavere sefirot representerer vanlig bevissthet. Alt det som normalt skjer i sinnet vårt kan beskrives ved en kombinasjon av de syv lavere sefirot. De representerer det fysiske universet. Dette er nivået der vanlig bevissthet opererer.

Men vi har tilgang til andre, høyere deler av bevisstheten. Mange navn har blitt attribuert til erfaringen av disse høyere nivåene som satori eller kosmisk bevissthet. I Kabbalahen kalles dette chokma og binah bevissthet.

Kabbalahen sier at tanken blir født ut av riket av Intethet. Denne intetheten kalles chokma, som oversatt bokstavelig talt betyr visdom. Helt klart betyr dette ikke visdom på den vanlig måten. Heller er det en arketype av visdom fra hvilken tankens muld kan først ta form.

Hvis noen tilbyr deg en matematisk formel som f.eks A^2 + B^2 = C^2 er denne ubrukelig hvis vi ikke vet hvordan vi kan bruke den. Vi må vite hva A og B representerer. Uten denne forståelsen er formelen ren Chokma bevissthet. Den er tom muld. Den kan ha stor visdom, den kan representerer en universell sannhet, men uten elementet Binah, kan den ikke hjelpe oss noe.

Binah er oppdagelsen av at det er forhold mellom de to sidene og hypotenusen i enhver rettvinklet trekant. Dette er interessant og bra informasjon, men ingenting av det kan brukes hvis vi ikke vet hvordan forholdet fungerer. Når vi legger Chokma til Binah, formelen sammen med forståelsen, har vi kunnskap (daat). Dette er modellen for bevissthet som foreslås av Livets Tre. Dette er den bevisste prosessen for nesten alt vi gjør i livet. Først går vi gjennom hvert nivå opp til daat med lysfart. Men hvis vi har tid og mulighet til å se nærmere på våre tankeprosesser vil vi vanligvis kunne se de fleste av om ikke alle disse elementene.

Illustrasjon av triadene i Livets Tre

Illustrasjon av Livets Tre

Tilbake til Tretti-to Veier - Videre til Litt om Erke-englerAlle bilder og alt innhold 2002 Wicca.Ypsilonia.Net. Kilder.