Kabbalaens ulike ansikter

Kabbalah refererer vanligvis til den jødiske mystiske tradisjonen som har fremhevet bønner og studiet av esoteriske kommentarer til Toraen.

Cabala er stavingen ofte brukt når en diskuterer spredningen av kabbalistisk lærdom og symboler inn i kristne sirkler under rennesanssen.

Qabalah refererer oftest til den magiske/okkulte bruken av Kabbalaen som begynte midt på 1700-tallet.

(Fra Rabbi Allen S. Mallers "God, Sex and the Kabbalah" )

Mange som har praktisert heksekunst eller magi over en tid har ofte snublet over uttrykket "Kabbalah" og "Livets Tre" uten helt å fatte hva dette var for noe. For noen er ordet "Kabbalah" rett og slett ensbetydende med "Livets Tre", fordi dette symbolet ofte brukes i okkulte manualer, bøker og teorier. Dette er dog ikke riktig.

Kabbalaen er først og fremst grunnvollen i jødisk mystisisme. Den er den mystiske tolkningen av de hellige jødiske skriftene, og handler om mennesket i forhold til universet og skapelsen/skaperen. For å kunne studere den jødiske kabbalaen har det blitt krevet at en ikke bare er jøde, men mann og over 35 år. Kabbalahens mysterier kan ikke takles hvis en ikke har en viss livserfaring og et godt etablert, voksent liv.

Selv er jeg hverken mann, 35 år eller jøde, men har likevel såvidt begynt å kikke på Kabbalaen. Dette fordi jeg ønsker å kunne være med i samtaler rundt meg som omhandler Kabbalaen, og også fordi jeg underveis har blitt mektig imponert over hvor gjennomført jødedommen virkelig er.

De rundt meg som har snakket om Kabbalaen har dog ikke snakket om den opprinnelige jødiske kabbalaen (Det vil si, om denne i det hele tatt er kjent. Her forholder jeg meg til Zohar og de tolkningene og oversettelsene jeg har lest av den). Den vestlige okkultismen har adoptert mange av de kabbalistiske ideene, deriblant Livets Tre. Fremtredende magikere/okkultister som Aleister Crowley og MacGregor Mathers (fra Golden Dawn) har gjort sine gjennomførte fortolkninger av Livets Tre, og det er disse fortolkningene som er best kjent blant okkultister i dag. Denne formen for kabbalah staves gjerne annerledes; "Qabalah".

Jeg er ingen stor fan av hverken Aleister Crowley eller Mathers, og har alltid stilt meg litt tvilende til de avanserte systemene for rituell utførelse som de har vært med på å lage, etter subjektive tolkninger av ulike mytologiske skrifter og beretninger. Jeg skal likevel innrømme at Wicca selv inneholder flere deler av disse rituelle rekonstruksjonene, og at jeg selv er bekvem med å bruke disse til en viss grad. Jeg har mine subjektive fortolkninger av andre subjektive fortolkninger. Det samme med Kabbalaen, korrespondenser, den vestlige qabalaen osv - det en må holde for øye er hvor vidt disse systemene faktisk funker for en selv, mer enn hvor de kom i fra.

"Han leser sine okkulte doktriner om numerologi, astrologi og magi inn og ut av alt"
- Rabbi Allen S. Maller om Aleister Crowleys "777 and other Qabalistic writings".

Det spiller kanskje ingen rolle hvor systemene kommer fra, men hos den vestlige qabalaen beskrevet av Crowley, Mathers, Dion Fortune, så har man faktisk en kilde å ile tilbake til - den jødiske kabbalaen. Den jødiske kabbalaen skiller seg fra den vestlige på ihvertfall et vesentlig punkt; nemlig grunnvollen. Mens Dion Fortune forutsetter en adopsjon av Carl Gustav Jungs "felles ubevissthet" og "arketyper", forutsetter flere jødiske forfattere at det å presentere de metafysiske ideene rundt kabbalaen og sefirotene har ingen verdi dersom man ikke fremhever Israel som Guds utvalgte folk og utførelser av mitsvotene (jødenes 613 bud). Andre forfattere av tolkninger av begge kabbalaene, både den jødiske og den vestlige, forutsetter ingen spirituell grunnvoll. Forfatterne av bøker jeg hittil har vært igjennom har hatt begge posisjonene. Den ene var veldig oppsatt på at dersom en skulle forstå kabbalaen, måtte en forstå jødedommen og dens virke, og at kabbalaen var uten betydning for en som ikke levde etter de regler som er gitt jødene fra Gud. Den andre var meget mer spiselig, og forutsatte ikke at studenten av kabbalaen måtte ha en spirituell forankring i jødedommen. Mitt mål var å få et blikk på den jødiske kabbalaen, dens opphav og bruksområder. Boken jeg brukte var "God is a Verb" av Rabbi David A. Cooper. Jeg er nå i gang med den vestlige, okkulte versjonen gjennom Dion Fortunes "The Mystical Qabalah".

Informasjonen på disse sidene er langt fra komplett, men jeg har valgt ut å stadig legge ut mine egne notater på Kabbalaen (foruten mine personlige erfaringer med praksis, selvfølgelig), for å kunne supplere litt norsk informasjon på dette området. Tanken er at jeg nå tar noe på den jødiske mystisismen for siden å forklare noe fra den vestlige tolkningen av den. Jeg er selv en ganske så fersk student på dette området, og innholdet her kan bære preg av dette.

Kilder til teksten på disse sidene:
"God is a verb: Kabbalah and the practise of mystical Judaism"
- Rabbi David A. Cooper

"God, Sex and the Kabbalah"
- Rabbi Allen S. Maller

The Origins of the Kabbalah
- Gershom Scholem

Videre til Jødisk Kabbalah og Livets TreAlle bilder og alt innhold 2002 Wicca.Ypsilonia.Net. Kilder.