Her følger biter og deler av informasjon som jeg har samlet rundt emnet om erke-englene i forhold til jødisk mystisisme. Som en kanskje vil legge merke til kan det mangle sammenheng mellom de enkelte avsnittene, og dette er nettopp fordi dette er er små-notater.

Alle englenes navn slutter på -el eller -yah for det er Guds navn. Navnene representerer for øvrig egenskapene deres.

Zohar forteller at englene ble skapt i det øyeblikket Gud sa "La det bli lys; og det ble lys." På hebraisk kan det leses som en repetisjon; "La det bli lys, la det bli lys." En mystisk fortolkning av dette er "La det bli lys (bevissthet) på den høyre side, godhetens side, og la det bli lys (bevissthet) på den høyre side, mørkets side. Denne fortolkningen er støttet av den neste linjen som sier "Og Gud så lyset [på høyre side], og at det var godt, og Gud skilte lyset [på den høyre side] fra mørket [den venstre side.]"

Englene ble skapt på den første dagen for å ha en permanent eksistens på det godes side. Det er en debatt over Dødens Engel. Midrash sier at Dødens Engel (fra mørket) også ble skapt på den første dagen. Men Zohar sier at Dødens Engel ble skapt på den andre dagen fordi Genesis utelater for denne dagen at "Gud så at det var godt" selv om dette sies for alle de andre av skapelsens dager.

Michael blir ofte ansett som Guds budbringer.
Korresponderende sefira: chesed.
Nådens engel, og noen ganger Bønnens engel.

Gabriel representerer Guds styrke.
Korresponderende sefira: gevorah.
Engel av ild og engel av krig.

Rafael er Guds helbredende krefter.
Korresponderende sefira: hod.
Engel av helbredelse og også kalt Prince of Hades.

Uriel er Guds lys.
Korresponderende sefira: netzach.

En tradisjonell jødisk kveldsbønn inkluderer de følgende ordene:
"Må Michael være ved min høyre side, Gabriel ved min venstre, Uriel foran meg, Rafael bak meg, og over hodet mitt, Shekina - det guddommelige nærvær.
"
(Fra "God is a Verb")
Denne kveldsbønnen ligner svært på det mindre utdrivende pentagram-ritualet, dog retningene og posisjonene til englene ikke stemmer overens. "Shekina" byttes ut med "å stå i søylen til Den sekstakkede stjerne". Likevel var det fasinerende og finne disse ordene i kilden selv.

Tilbake til Livets TreAlle bilder og alt innhold 2002 Wicca.Ypsilonia.Net. Kilder.