Innledning

Korrespondansetabell

Urtene
- A - E
- F - K
- L- M
- N- Å

Oppskrifter

Kilder

Alt teoretisk innhold fra Mannars temahefte 2001 © Cecilie Faureng
Alt grafisk innhold 2002 © Wicca.Ypsilonia.net