Sirkelens Verden

  Enten du er ute eller inne, er ritualene i Wicca sentrert innfor et hellig og konsekrert område som kalles sirkelen. Likevel behøver ikke sirkelen være sirkelformet, fordi enten man jobber ute eller inne, så kan det være begrenset for hvor sirkelformet det nødvendige området kan gjøres. Inne er det vanlig å konsekrere hele rommet man er i, slik at sirkelens psykiske barriere faller sammen med den fysiske veggen.

  Hvorfor jobber hekser i en sirkel?

  Sirkelen er et erketypisk symbol på helhet som har vært brukt i tusenvis av år som en hellig plass for helbredelse og tilflukt. Det finnes to måter å betrakte sirkelen på:

  I Wicca sier man at sirkelen eksisterer mellom verdnene. Den er i balanse med menneskets verden og de Mektiges rike, mellom menneskeheten og Gudene, astralverdenen og den fysiske verdenen, mellom det psykologiske og spirituelle, på en plass der de som er i den fysiske kropp kan møte ikke-fysiske krefter på en trygg og harmonisk måte. Den er som en lysning i hverdagsjungelen der vi kan hvile fra dens larm og krav.
  Når en går inn i hellige områder, rydder vi ikke bare fysisk plass, men en rydder en plass i sitt sinn. Dette er en plass der noe kan skje og der urolighetene i psykene våres kan utslettes.

  En sirkel kan også betraktes som et slags fokus. Når en skal konsentrere seg om magisk arbeid hos seg selv, kan man trekke opp en sirkel symbolsk for å vise at man trekker seg vekk fra verden rundt og fokuserer seg om det arbeid en skal utrettes. Det er ikke her snakk om noen "mellom verdnene", men heller en psykisk tilbaketrekning fra hverdagslivet og til sine egne tanker for å oppnå høyere konsentrasjonsnivå.

  En sirkel kan være stor eller liten, tegnet opp fysisk sett eller bare visualisert. De fire hjørnene; Nord, øst, sør, vest er definert med lys; grønt for nord, gult for øst, rødt for sør og blått for vest. Ha alteret i midten av sirkelen, slik at det vender mot nord. Dersom du ikke har noe alter, bare lysene rett på bakken, pass på at du vender deg mot nord.

  Forbli i sirkelen eller skjær en dør med athamen med athamen og forsegl den med et pentagram tegn når du drar eller kommer tilbake.

  Bruk "kraft-handa" di til det meste av det som foregår. (Vanligvis høyre dersom du ikke er skjev-hendt)


  Sirkelåpning - forslag

  Rydd sirkelområdet og legg ut alterting og eventuelle andre ting du vil trenge.

  Sirkelkosting … Sveip de negative energiene ut av området du vil rense..
  Legg opp alteret – tenn røkelse
  Rensing av redskaper
  Peker med athamen til vannet og sier

  Jeg utmaner deg, O vannets vesen, slik at alt urent og profanisk skal komme ut av deg, slik at du kan gjøre din nytte i denne, min/vår hellige sirkel, i Guden og Gudinnens navn.

  Retter spissen mot saltet.

  Livgivende og rensende er saltet. Jeg renser dette saltet for at det skal kunne gjør nytte i vår hellige sirkel, i Frøyas navn.

  Heller saltet opp i vannet, tegner utdrivende jordpentagram over det.

  For slik som saltet renser vannet, renser smerten sjelen

  Holder opp salt og vann.

  Jeg hilser deg, Kraft av denne jord, salt og vann forenet.
  Jeg kaller deg fram i glede og respekt for at du skal rense denne sirkel.

  Renser medlemmer av sirkelen. Tar vannbollen i hånden og drysser vann fra den mens du går rundt i sirkelen. Stopp ved hver himmelretning og presenter det rensede vannet for dem.
  Gå så rundt med røkelsen, og stopp på samme måte.

  Ta athamen, lad den og dra opp sirkellinjen med ordene under. Begynn i nord, men ikke begynn å tale før du er i øst:

  Jeg påkaller deg, O sirkel av kraft, for at du skal bli et møtested for kjærlighet, fred og glede, et vern mot all ondskap, et grenseland mellom menneskenes verden og de Mektige Krefters domene, et beskyttet sted for den kraft vi vil reise i din midte, hvorpå jeg velsigner deg og konsekrerer deg i navnene til Cerridwen og Herne.

  Chanting – Sang :

  Jorden er min kropp
  og vannet er mitt blod
  luften er min pust
  og ilden er min ånd

  Påkallelse av elementene og retningene

  Gå til øst og løft armene.
  Jeg/Vi kaller på dere, voktere av luftens element. Kom ned fra deres domene i øst, Sylfer, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
  Vær hilset og velkommen!
  Avslutt hvis du ønsker det med et påkallende luftpentagram (se elementsiden)

  Gå til sør og løft armene.
  Jeg/vi kaller på dere, voktere av ildens element. Kom ned fra deres domene i sør, Salamandere, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
  Vær hilset og velkommen!
  Avslutt hvis du ønsker det med et påkallende ildpentagram

  Gå til vest og løft armene.
  Jeg/Vi kaller på dere, voktere av vannets element. Kom ned fra deres domene i vest, Undiner, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
  Vær hilset og velkommen!
  Avslutt hvis du ønsker det med et påkallende vannpentagram

  Gå til nord og løft armene

  Jeg/vi kaller på dere, voktere av jordens element. Kom ned fra deres domene i nord, Gnomer, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
  Vær hilset og velkommen!
  Avslutt hvis du ønsker det med et påkallende vannpentagram

  Witches' Rune
  Dersom flere - samles på gulvet, tar hverandre i hendene, starter sakte å løpe i ring, løper fortere mens chanten følger takten. Det chantes tre ganger.

  Eko eko Azarak
  eko eko Zamilak
  eko eko Kernunnos
  eko eko Aradia

  Påkalling av Guden. Stå i Gudestilling.
  Føttene sammen, staver i begge hender
  (har du ikke to, så bruk athamen, har du ingen av delene, bare kryss armene over brystet),
  krysset over brystet som faraoene.
  Snakk med så mye innlevelse som mulig, og føl Guden fylle deg.

  Her et forslag til invokasjon, men lag gjerne din egen, som forteller hva du tenker om Guden.

  "Flammende Gud, jaktens hersker
  Gudenes konge
  Elskeren og sønn av Månegudinnen
  herre over alt som er vilt og i frihet
  og herre over den brennende sol
  far til kvinne og mann
  beskytter av alle naturens barn
  Jeg/Vi ber deg stige ned og være i oss under dette ritualet.
  Med ditt sollys strålende i min/vår sirkel
  Vær hilset og velkommen!"

  Invokasjon til Gudinnen. Stå i Gudinne-stilling, beina spredt, armene opp og ut til siden som en V.

  "Nådige Gudinne mor over alle skapninger
  Trefoldig og guddommelig som jomfru, mor og volve.
  Skaper av alt som er vilt og i frihet
  evige lyskilde
  mor til kvinne og mann
  beskytter av alle naturens barn.
  Jeg/Vi ber deg stige ned og være i oss under dette ritualet.
  Med ditt månelys skinnende i min/vår sirkel
  Vær hilset og velkommen"

  Går tilbake til alteret og bruker wanden til å tegne uendelighetstegnet.
  Athamen i været:

  "Jeg/Vi står mellom verdenene med kjærlighet og styrke rundt meg/oss.
  Elementer ved de fire portaler, Gud og Gudinne
  Vær hilset og velkommen"

  Libation
  Sett ned athame og ta opp vin gobleten.
  Hell litt i vinbegeret/evt eget beger til libation.
  Tilby først til Gudinnen/Guden (løft begeret fra deg som en hilsen), og så ta en slurk selv.

  Etter dette kan du utføre hvilke ritualer du skulle ønske. Sabbatritualet kommer også inn her.
  En skal helst ikke forlate sirkelen under et rituale, men dersom en er nødt som sagt, kan man. Under Samhain ritualet forlot jeg sirkelen to ganger for så å komme inn igjen. Vi var uheldig med et av lysene der veken ble ødelagt, og det måtte erstattes. Husk alltid på at det du tar med deg inn i sirkelen blir der under alt arbeidet. La negative tanker forbli utenfor :)

  Kaker og vin:
  Senk athamen ned i vingobletten.

  "Athamen er det maskuline
  Begeret er det feminine
  Må deres forening bli fruktbar og gi liv"

  Hold athamen eller gjerne staven mot brødet:

  "Dette velsignede brødet er guden og gudinnens gave til meg/oss. Må jeg/vi også gi til de som måtte trenge det."

  Festen begynner.

  AVSLUTTNING:

  "O mektige Gud og Gudinne. Jeg/Vi takker for deres tilstedeværelse i meg/oss, med meg/oss, og rundt meg/oss…
  Jeg/Vi kom i kjærlighet og jeg/vi går i kjærlighet.
  Takk og farvel!"

  Hold opp athamen :

  "Kjærligheten er loven, og kjærligheten er båndet."

  Kyss athame legg på alter

  Gå til nord, avslutt etter ordene ved hver retning med utdrivende pentagrammer:
  "Mektige Gnomer av jordens element, før dere drar tilbake til deres domene i nord, byr jeg/vi dere takk og farvel."

  Gå til vest
  "Mektige Undiner av vannets element, før dere drar tilbake til deres domene i vest, byr jeg/vi dere takk og farvel."

  Gå til sør
  "Mektige salamandere av ildens element, før dere drar tilbake til deres domene i sør, byr jeg/vi dere takk og farvel."

  Gå til Øst:
  "Mektige sylfer av luftens element, før dere drar tilbake til deres domene i øst, byr jeg/vi dere takk og farvel."

  Løft armene:

  "Krefter og skapninger, usynlige som usynlige - forlat oss med fred
  Dere hjelper til i mitt/vårt arbeid, hvisker i mitt/våre sinn, og velsigner meg/oss fra den andre siden
  og det er harmoni mellom oss.
  Takk og farvel!"

  Gå widdershins (mot klokka) rundt og trekk tilbake sirkellinjen.
  Evt si:

  "Let the circle be open, but unbroken
  May the peace of the Goddess be ever in you heart
  Merry meet and merry part, and merry meet again."

  ("La sirkelen være åpnet, men aldri brutt.
  Må Guden og Gudinnens fred og kjærlighet alltid være i mitt/vårt hjerte.
  Vel møtt, Farvel, og Vel møtt igjen!")

  Ta athamen mot pannen og det blå lyset forsvinner inn i deg.

  Tilbake

  Jeg minner om at dette er bare en av de mange måtene å kaste en sirkel på.