Denne måten å tolke runerekken på er framlagt av Dalua i boken "Magi og Heksekunst", men idéen bak tolkningen tilhører Bodvar Bjarke, som beskriver denne fremleggingen i sin bok "Runa". For å få mer detaljerte beskrivelser, anbefaler jeg på det sterkeste å lese "Magi og heksekunst" som også tar for seg mange andre sider av runene, og også en del historie som gjør studiene om mulig mer interresante :) Den følgende informasjonen er mine notater fra Daluas bok samt fra andre steder.
(*klem til Stein*)
 

RUNE BETYDNING MAGISK HENSIKT / DIVINASJON:
Ur - den skapende urkraften.
(Ginnungagap med urkjempen Ymer)
Begynnelser, ny kraft og økning. Runen hjelper med å gjøre ting bedre, helbreder sykdom og krangler. Styrke, mot, helse
Thur - kaotisk, destruktiv urkraft. Kjemper og troll. Kan brukes for å kjempe mot denne destruktive energien, f.eks ved helbredelse av sykdommer eller å gi hell i kjærlighet --> beskyttelse, viljestyrke
Ass  - orden/ånd i skapelse. Symbol på det indre mennesket og på det guddommelige. Kraften dens gir en følelse av under og hengivelse som åpnes i det indre mennesket, i det "høyere selv". Bra å bruke mot svik/bedrageri og annet lureri, og kan brukes som et våpen for å skremme bort fiender. Også fin for å styrke visdom, krefter og helbredene krefter.
Reid - de fire retninger, elementer. Bevegelse i skapelsen. 
Ridning, reise, Tors bukkevogn.
Runen indikerer reise, kommunikasjon, og  varende forbindelser,  åndelig oppvekkelse eller åndelig reise.
Kan brukes når man skal ta tøffe beslutninger eller komme igang med prosjekter.
Ken - lyn ---> ild.  Åndelig skapende kraft.
Ånd, fakkel,  fyr
Symboliserer ild, lys, ånd og ondartet sykdom
Runens krefter kan brukes til å skremme vekk negativitet, og å helbrede sykdom. Ken er også runen for ånd og sinn.
Kunnskapsrune.
Gifu - de seks retningene: Nord, Øst, Sør, Vest, Opp, Ned) Universets midtpunkt, harmoni, balanse.
Gift, Sacrifice.
Oppsummering av alle de forrige runene.
Hjelper mennesker/dyr som er preget av trolldom eller en forbannelse, slik at trolldomsgaldren/spellen snur og sendes tilbake til sin sender.
Wynja - lykksalighet, fred, fryd, frihet og glede
Skapelsen gjennomsyres av lykksalighet.
Hellig rune som bringer lykke. I numerologien er den nr. 7 som består av tallet 3 (Æsene) og tallet 4 (elementene). Wynja-runen står derfor for en helhet; fordi den inkluderer både den guddommelige og materielle verden. 
Hagal - himmelsk struktur, kraft. Overgang mlm. verdnene. Nærmer seg vår materielle verden. Refererer til stenen krystal  diamant, eller snøkrystall i den materielle verden, og krystallhimmelene i den metafysiske verden Krystallens himmelske kraft av lys gir runen store krefter for shamanen. Dette er en rune for vennskap, stabilitet og binding.
Naud - nornene: universets vev. Struktur til skapelsen.
Behov, skjebne og nødvendighet
Også kjent som storm-runen. Runen risses inn i roret, akterstavnen og årene på et skip.
Forsvar, selvkontroll, restriksjoner
Is - fullbyrdelse av naud. Formende kraft. Rune for offring mot døden og de dødes land. Relatert til kreften rundt magisk skade.
Is, Død.
Oppholdende forsvar, hvileperiode, stoppe sladder.

 

Jara - Vår verden, årstidenes forløp, og det hellige giftermålet mellom Frøy og Frøya. Kreftene som holder verden i gang. 
År, produksjon, avling, godt år
Frøya og Frøys rune.
Runen står for forandring, sommer og vinter, død og fødsel, Denne runen beskytter venner i krangler. 
Pert - mineralriket
Stein, fjell, jord, brød
Gudinnen Perchta som bor dypt inne i fjellet
Kan brukes for å unngå å gjøre en tabbe, og er også assosiert med fødsels-prossessen. 
- plutselig hell, avsløre hemmeligheter
Eoh - vekstriket
Tre, barlind
Ull, jegernes gud, som bor i Ydalir
Barlindtre ble brukt til å lage buer, derfor var det viktig i sammenheng med magi og heksekunst.
Kommunikasjon med den andre verden, kanalisering
Elg - dyreriket
Elg, make
Runen har en voktende, beskyttende effekt.
Sol - Solen
Solens styrke
Lykke og hell, visdom
Tyr - mannen
Himmelen og jorden
Kriger, Guden Tyr
Bjarka - kvinnen, Moder Jord, Gudinnen
Bjørk, bjørkekvister
Kvinnen og det kvinnelige kjønn. Bjørk er Friggs hellige tre. 
Påkallelse, emosjonell stabilitet, nye begynnelser
Eh - kommunikasjon, forening mlm. dem
overgang mlm. verdenene
Sleipner, Odins hest
Mysterier, hemmligheter
Trygg reise, tilpasning, astral reise
Mannar - opplysning, balanse, integrasjon
Mann, Ektemann, mennesket
Selv-utvikling, kommunikasjon, meditasjon
Lagu - det lovgivende vann
Avslutter en rekke
--> Is mot Lagu - vann
Vann., væske, lin, løk
Runen er relatert til vann og blod, og til vasking, forandring og tilpasning, men også til måne, natt og soving.
Intuition, innflytelse, vekst.
Ing - fruktbarhetsrune
Impuls til å vende fra jordisk til kosmisk tilværelse
Menneskelig seksualitet
Påkallelse, fullførelse, grpunding, framgang
Odal - hjemmet, kulturen, tradisjonen, forferdrene. Det som har gjort oss til dem vi er. 
Landet, Arv
Status, påkallelse av forfedre
Dag - evnen til å nå bortenfor dette. Krype ut av den jordiske kokongen til en ny tilværelse.
Dag, lys
Mellom to verdner, usynlighet.
Beskytter fra heksekunst.
Relatert til dagslys og til Gudens lys.
Fe - fullbyrdelsen av skapelsen. Slutt på den jordiske tilværelsen og tilbake til en ny en ny Ur. 
Ur - den ville urkua
Fe - den tamme kua
Buskap
Rikdom, kraft, kreativ energi
 

 

Runesiden - Historie - Bruk av runer - Korrespondenser- Heksekunst - Hovedsiden