Runerekka Ur Thur Ass Reid Ken Gifu Wynja Hagal Naud Is Jara Pert Eoh Elg Sol Tyr Bjarka Eh Mannar Lagu Ing Odal Dag Fe
Runerekken; Den Eldre Futhark.
(Rekkefølgen i samsvar med Bodvar Bjarkes teori om runerekkens vekst)

Historie

Bruk av runer

Betydingen av runene

Tabeller og korrespondenserHeksekunst - Hovedsiden