Renselse av redskaper

Når man skal begynne å bruke ett redskap i en magisk sammenheng er det vesentlig at redskapet er rent i den forstand at ingen andre påvirkninger finnes i det enn dine egne. En enkel måte å rense redskaper på er å ta dem under rennende vann. Noen bruker også krystaller for å rense sine redskaper. Under følger et enkelt renselses-rituale for redskaper.

Før redskapet ned til pentakkelet (evt annet jord-symbol du bruker)
"Mine galdrer bindes av styrkende jord"
Før redskapet gjennom en rensende røkelse (f.eks Salvie, Frankincense, Patchouli)

"Luften gir vinger til trolldomsord"
Før redskapet gjennom en flamme (eller hold det til en flamme hvis det er vanskelig)
"Gløde skal de blant tunger av Ild"
Før redskapet ned i signet vann
"I Vannets dyp blir krefter til"
Hold redskapet opp foran deg
"og det Femte skal holde kraften stor."

Hvis du skal dedikere redskapet til en eller flere spesielle guder/gudinner så kan du gjøre dette nå. Hold redskapet mot kroppen mens du sier noe som for eksempel;

"Jeg dedikerer denne athamen/staven/kittelen etc til "Gudenavn". Må den tjene meg vel."

Noen mener også at for å virkelig gjøre redskapet sitt eget etter renselsen, burde man sove med det i nærheten eller ha det på seg over en dag eller lignende for virkelig å "tune" det inn på seg selv.

Tilbake