Det er viktig i mange sammenhenger at en kan legge fra seg alt det gamle og unyttige for å kunne starte på nytt. Dette kan sees på som en renselse, og kan foretas på mange måter og på mange forskjellige plan. En kan sette seg ned og sortere tankene sine og forkaste det unyttige, eller en kan bruke en visualisering eller meditasjon for å gjøre denne renselsen gjennom bilder.

I magisk arbeid er det også viktig at en er fri for alle gamle påvirkninger når man skal utføre et visst arbeid i håp om å nå et bestemt mål. Dette gjelder en selv og eventuelt de redskaper en måtte bruke, slik at en er klar for å fokusere på målet uten hindringer eller forstyrrelser fra en selv eller utenfra.

Renselses-meditasjon for sinn og kropp

Renselse-rituale for redskaper og verktøy

Tilbake

Alle bilder og alt innhold 2002, Wicca Ypsilonia Net.