Meditasjon


Dette kortet kurset er delt inn i tre deler. Første delen tar for seg hva meditasjon er og hvordan den spiller en rolle i livene til utøverne. Del to vil omhandle teknikker og redskaper i mediatsjon. Del tre gir forslag om hvordan du kan bruke det du har lært i dagliglivet.

Del 1 - Hva er Meditasjon?

Del 2 - Teknikker og redskaper

Del 3 - Meditasjon i bruk


Tilbake

Alle bilder og alt innhold 2002, Wicca Ypsilonia Net.