DEL 1 - Hva er meditasjon


Meditasjon er en slags forandret bevissthets tilstand som personen kan oppnå ved systematisk mental trening og/eller utøving av spesielle ritualer. Tilstanden som oppnås i sine tidlige faser er preget av behag og mental og kroppslig avslappethet ("peace of mind"). Personer som har praktisert meditasjonen lenge, vil ofte i tillegg kunne oppleve en spirituell samhørighet med en altomfattende fellesbevissthet, det at man føler seg ett med alt.

Hovedsakelig, kan en skille mellom to typer meditasjon: konsentrasjons meditasjon (det å konsentrere seg om en objekt, bilde, lyd, ide) og "opening up"
meditasjon (det å ikke identifisere seg med noe spesielt, men å utvide bevisstheten, "å være et med alt").

Meditative øvelser innbefatter kontroll og regulering av pusten, sterkt inngrensning av sitt oppmerksomhetsfelt (gjerne fokus kun på en tanke, ide eller konsept), utvisking av alle andre eksterne stimuli, skape mentale bilder av en tanke eller ide, bruke yogiske posisjoner m.m Når man fokuserer på en spesiell tanke, forandres etter hvert måten man tenker om dette objektet på, og meditasjon er derfor et verktøy gjennom hvilket vi kan manipulere tanker på en organisert måte.

Mange føler at meditasjon er svært vanskelig å lære, men i virkeligheten så gjør vi det ofte uten at vi vet det. Når du dagdrømmer eller oppdager at hjernen din er fiksert på en eneste tanke, så er dette en form for meditasjon. Kanskje har du tatt deg tid til å iaktta en fugl som letter fra bakken, et fossefall som bare stuper utfor kanten, en stille elv som sakte flyter mens hele resten av verden forsvinner vekk rundt deg? Dette er en form for meditativ tilstand. Den virkelige nøkkelen til denne øvelsen er å kunne øve på å kontrollere tankene dine og oppmerksomheten på verden rundt deg.

For mange er meditasjon en del av et dagligdags ritual. Andre bruker det ved spesielle anledninger som et avslappningsverktøy eller en mental opprensning. Noen bruker det for å komme nærmere naturen eller sin Gud. Uansett hvordan man bruker det, finner de fleste ut at dette er erfaringer som er gode å ta med seg og som kan lære en mer om en selv.

Nesten alle religioner praktiserer meditasjon på en eller annen måte. Østlige filosofier som Yoga og Buddhismen er ikke bare de eneste som ser på meditasjon som en måte å søke sannhet i sin egen bevissthet. Også i kristendommen har meditasjon en verdi. I klostre finner en munker og andre som tilbringer timesvis i bønn med ett eneste fokus; Gud. Meditasjon kan altså være kommunikativt (med en Gud eller annet), avslappende, beroligende, indusere en følelse av enhet og også gi muligheten til å finne svar i seg selv - nettopp fordi en kan ha seg selv i fokus og inget annet. Denne søken etter visdom er kanskje den vanskeligere delen av meditasjon. For meg holder meditasjon som en måte jeg kan slappe av på, føle meg sentrert og kontrollert, og også skape et fokus for eventuelt arbeide jeg skal gjøre.

I flere filosofier sees meditasjon på som en nødvendighet. Alle som studerer under disse må lære måter for meditasjon tidlig i sin trening. Selv om teknikkene varierer fra en gruppe til en annen så er de grunnleggende konseptene for det meste de samme. Muligheten til å fokusere sin oppmerksomhet på kun et stimuli, og blokkere ut alt annet. Dette er grunnmuren som resten av ferdighetene bygges på.

Det er en kjent sak at Yogier kan tilpasse sin puls og pusting til nivåer som for en vanlig person ville signalisert livsfare. Dette tar årevis med trening og kan være farlig, men disse yogiene er et godt eksempel på hva slags kontroll sinnet kan utøve over kroppen gjennom meditasjon.

I noen kulturer oppfordres det til å ta i bruk droger for å oppnå en meditativ tilstand. Indianerne brukte for eksempel droger fra ulike planter (peyote, belladonna) for å sette seg selv i en forandret bevissthetstilstand. Dette ble ofte gjort i en religiøs praksis for å markere overgangen fra en livstilstand til en annen. For eksempel den unge gutten som går over til å være en voksen mann. I dag er det fortsatt mange som tar i bruk droger for å oppnå visse tilstander. Selv er jeg svært skeptisk til dette, og mener at hvis man ikke klarer å oppnå disse tilstandene uten slike hjelpemidler, da er det slettes ingen vits i å føle at man har en sunn og naturlig livsvei. Det er mulig uten droger selv om det kan ta tid og øving.

I de fleste paganistiske miljøer er meditasjonsteknikker høyt verdsatt. Det finnes også andre velutviklede ferdigheter som "kreativ visualisering". Dette er ideen om at du skal visualisere noe du ønsker og se for deg at det blir virkelighet. Et eksempel er en enkel healingtekninkk hvor du i et rituale bruker tid på å visualisere at den du vil helbrede blir bedre og er frisk som aldri før. Konseptet er enkelt og er et utrolig godt fokus for arbeid med en selv. Det forutsetter at vi kan skape vår egen virkelighet og derfor har muligheten til å forandre mange aspekter av den virkeligheten.

Hittil har jeg tatt for meg hva meditasjon er og hvordan den brukes. Videre skal jeg se litt på praktiske øvelser og bruk. Det finnes mange bøker om dette, og jeg foreslår at du leser mer om meditasjon etter dette, for dette blir en kort og enkel introduksjon.

Del 2 - Del 3

Tilbake

Alle bilder og alt innhold 2002, Wicca Ypsilonia Net.