Isis Månerite

 

Dette måneritet er beregnet på flere aktører, men kan godt simplifiseres noe og dermed fungere for en person.

Vin blandet med en del honning er fint for dette ritualet, siden det var det som ble drukket i de gamle ritualer til Isis' ære.

Sirkelkosting, legg opp alteret - tenn røkelsen
Vanlig sirkelåpning.

Gå rundt i sirkelen med athamen løftet mot himmelen:
Svarte ånder og hvite ånder
røde ånder og grå ånder
Lytt til mine galdrer
Det er fire portaler
Dra opp linjen raskt to ganger mens du sier:
spinn sirkelen – spinn sirkelen!
Gå til de fire retningen etter hvert som du sier dem.
Øst, sør, vest, nord
Gå til hver av retningene igjen
Vest er flammende som ilden
Sør er hvit som snøen (evt noe annet mer passende)
i øst er skyggene alltid grå
og i nord svar for kreftenes senter
Gå rundt igjen
Tre ganger kaster jeg sirkelen rundt meg/oss
mektige fortidens ånder og volver
vær vitner til min/vår sirkel
og beskytt den
"Snurr" rundt og end med Athamen i Syd, pek utover
NÅ!

Senk athamen ved nord, og visualiser et blått lys komme ut av spissen og forme sirkellinjen mens du går rundt.

Dette er sirkelens grenser, kun kjærlighet kan passere.

Rensing av redskaper
Peker med athamen til saltet og sier:

Livgivende og rensende er saltet. Jeg renser dette saltet for at det skal kunne gjør nytte i min/vår hellige sirkel, i Isis' navn.

Ta opp saltbollen og slipp tre små salt porsjoner ned i vann-bollen.
Tegn et utmanende jord-pentagram over det.
Jeg utmaner deg, Vannets vesen, slik at alt urent skal forsvinne fra deg for at du skal kunne gjøre din nytte i denne, vår hellige sirkel.

Ta vannbollen i hånden og "dryss" vann fra den mens du går rundt i sirkelen.

Jeg konsekrerer denne sirkelen i Isis' navn. Sirkelen er nå besverget en sirkel av kraft, som er renset og forseglet. Slik må det være!

Tegn et solkors eller annet tegn på beskyttelse på din egen panne med det salte vannet, og rens deg selv/dere i vann og jord.
Sett vannbollen på alteret og ta opp røkelsesstativet. Vift litt på deg selv/dere selv og rens deg selv/dere selvi luft og ild.
Gå rundt i sirkelen og vift røkelse.


Påkallelse av elementene og retningene

Øst:
Jeg/Vi kaller på dere, voktere av luftens element.
Ved kraften fra den voksende månen, hennes lysende sigd som bringer løfter om vekst.
Kom ned fra deres domene i øst, Sylfer, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
Vær hilset og velkommen!

Sør:
Jeg/Vi kaller på dere, voktere av ildens element.
Ved kraften fra den fulle månen, hennes lys og glødende overflod
kom ned fra deres domene i sør, Salamandere, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
Vær hilset og velkommen!

Vest:
Jeg/Vi kaller på dere, voktere av vannets element.
Ved kraften fra den avtakende måne, hennes svinn som bringer renselse og befrielse.
Kom ned fra deres domene i vest, Undiner, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
Vær hilset og velkommen!

Nord:
Jeg/Vi kaller på dere, voktere av jordens element.
Ved kraften fra den nye månen, hennes mørke, en tid for hvile og fornyelse.
Kom ned fra deres domene i nord, Gnomer, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
Vær hilset og velkommen!

5) Witches' Rune.
Samles på gulvet, tar hverandre i hendene, starter sakte å løpe i ring, løper fortere mens chanten følger takten.
Det chantes tre ganger, og chanten og dansen avsluttes ved at man holder armene oppover mot midten av sirkelen, og sender energien
oppover og utover. Dette kalles en cone of power.


Eko eko Azarak
eko eko Zamilak
eko eko Kernunnos
eko eko Aradia

(Esbat-delen: )

Prestinne 1:
Vik fra oss alle profane, for vi skal påkalle gudinnen Isis' kraft. Tred inn i hennes tempel med rene hender og et rent hjerte, for at vi ikke skal vanhellige livets kilde.

Prestinne 2:
Lær nå hemmeligheten bak veven som veves mellom lys og mørke, der renningen er livets utvikling i tid og rom, og tråden er spunnet av menneskenes liv.

Prestinne 3:
Vi steg opp fra den grå og tåkete sjø ved tidenes morgen, og i skumringen synker vi ned i havet i vest, og våre liv er tredd som perler på vår sjels tråd; og aldri på hele vår reise vandrer vi alene, for det som er alene er ufruktbart.

Prestinne 4:
Lær nå mysteriet til tidevannets flo og fjære. Det som er dynamisk i det ytre er latent i det indre, for det som er over er likt det som er under, men på en annen måte.

Prestinne 5:
På himmelen er Isis Månen, og månekreftene er hennes. Hun er også prestinne av Sølvstjernen som stiger opp av havet i skumringen. Og hennes er tidevannets magnetiske krefter som styrer menneskenes hjerter og hersker over kvinnens natur.

Prestinne 6:
I det indre er hun Allmektig. Hun er dronning over søvnens rike. Alt usynlig arbeid er hennes, og hun hersker over alle ting før de blir født.

Prestinne 7:
Og slik som jorden befruktes og blir grønn ved hennes make Osiris, slik befruktes menneskets ånd ved hennes kraft.

Prestinne 8:
La oss påkalle Gudinnen i hennes dynamiske natur, slik at vår ånd kan bli like fruktbar og blomstrende som sommerens grønne enger.

Prestinne 1:
Vik fra oss alle profane, for Gudinnen er ved å kaste sitt slør.

Chant/sang::
Isis, Astarte, Diana, Hekate, Demeter, Kali, Inanna... (repeteres etter behov)

Drawing down the moon
Står i en sirkel/Vendt mot månen, og løft armene mot Månen. Visualiser at du senker Månen ned til den hviler på fingertuppene dine. Når du føler den gjør det, snu inn mot midten og senk sakte Månen ned til Jorden, og la Månen og Jorden bli forenet.

Isis proklamasjon. Gudinnen kommer.

Jeg er hun som før jorden ble skapt
Var Rhea, Binah og Ge.
Jeg er den stille grenseløse sjø
Fra hvis dyp livet oppstår igjen og igjen.
Astarte, Afrodite, Ashtoreth,
Giver av liv og bringer av død.
Hera i himmelen, på jorden Persefone,
Levanah av tidevannet og Hecate.
Alle disse er jeg, og de er i meg.

Jeg er den stille greneløse sjø.
Alle tidevann er mine og svarer til meg.
Luftens tidevann, og tidevannet i jordens indre,
Det skjulte stille tidevann som styrer liv og død,
Tidevannet i menneskenes sjeler,
i deres drømmer og i deres skjebne,
Og kvinnens natur følger min rytme,
- Den tilslørte Isis, og Rhea, Binah og Ge.
Tiden for fullmåne er her.
Jeg hører deres påkalling, lytter og kommer,
Isis utilslørt, og Rhea, Binah og Ge.
Jeg er her hos dere som kaller på meg.

Alle kneler. Prestinnen går rundt og legger begge hendene på hodet til hver enkelt.


Kaker og vin.

Avslutning:


Nord:
Mektige Gnomer av jordens element, før dere drar tilbake til deres domene i nord, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Frue over den mørke måne, takk for din tilstedeværelse her.
Gå alltid med meg/oss mens jeg/vi danser i din syklus. Takk og farvel!

Vest:
Mektige Undiner av vannets element, før dere drar tilbake til deres domene i vest, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Frue over den voksende måne, takk for din tilstedeværelse her,
Gå alltid med meg/oss mens jeg/vi danser i din syklus. Takk og farvel!.

Sør:
Mektige salamandere av ildens element, før dere drar tilbake til deres domene i sør, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Frue over den lysende måne, takk for din tilstedeværelse her,
Gå alltid med meg/oss mens jeg/vi danser i din syklus. Takk og farvel!

Øst:
Mektige sylfer av luftens element, før dere drar tilbake til deres domene i øst, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Frue over den rensende måne, takk for din tilstedeværelse her,
Gå alltid med meg/oss mens jeg/vi danser i din syklus. Takk og farvel!.

Løft armene:
Krefter og skapninger, usynlige som usynlige - forlat meg/oss med fred.
Dere hjelper til i mitt/vårt arbeid, visker i mitt/våre sinn, og velsigner meg/oss fra den andre siden, og det er harmoni mellom oss.
Takk og farvel!

Trekk inn sirkelen med athamen.

Enhver som har mottatt Isis' berøring, har mottatt åpning av portene til det indre liv. For dem vil Månens tidevann stige og synke og stige og aldri opphøre i sin evige kosmiske rytme.

Tilbake