Til dette ritualet trenger man et månelys, dvs et lys som skal brenne under hele ritualet som et symbol på månen. Fargen kan man egentlig velge selv, men hvitt/sølv er vel kanskje de mest representative fargene.

1. Sirkelen kastes
2. Rensing av redskaper
3. Påkallelse av elementer og retninger
4. Forsegling av sirkel
5. Witch's rune
6. Påkallelse av Gudinnen
7. Drikkoffer
8. Meditasjon eller Drawing down the moon
9. "Gudinnens erklæring" leses
10. Kaker og Vin
11. Avslutning

"Holy maiden huntress Artemis, Artemis
Maiden come to us

Silver shining wheel of radience, Demeter
Mother come to us Ancient Queen of wisdom, Hecate, Hecate
Old one come to us."

1) Sirkelkosting, legg opp alteret - tenn røkelsen
Vanlig sirkelåpning.

Gå rundt i sirkelen med athamen løftet mot himmelen:
Svarte ånder og hvite ånder
røde ånder og grå ånder
Lytt til mine galdrer
Det er fire portaler
Dra opp linjen raskt to ganger mens du sier:
spinn sirkelen – spinn sirkelen!
Gå til de fire retningen etter hvert som du sier dem.
Øst, sør, vest, nord
Gå til hver av retningene igjen
Vest er flammende som ilden
Sør er hvit som snøen
i øst er skyggene alltid grå
og i nord svar for kreftenes senter
Gå rundt igjen
Tre ganger kaster jeg sirkelen rundt meg/oss
mektige fortidens ånder og volver
vær vitner til min/vår sirkel
og beskytt den
"Snurr" rundt og end med Athamen i Syd, pek utover
NÅ!

Senk athamen ved nord, og visualiser et blått lys komme ut av spissen og forme sirkellinjen mens du går rundt.

Dette er sirkelens grenser, kun kjærlighet kan passere.

2) Rensing av redskaper
Peker med athamen til saltet og sier:

Livgivende og rensende er saltet. Jeg renser dette saltet for at det skal kunne gjør nytte i min/vår hellige sirkel, i Gudinnen og Gudens navn.

Ta opp saltbollen og slipp tre små salt porsjoner ned i vann-bollen.
Tegn et utmanende jord-pentagram over det.
Jeg utmaner deg, Vannets vesen, slik at alt urent skal forsvinne fra deg for at du skal kunne gjøre din nytte i denne, vår hellige sirkel.

Ta vannbollen i hånden og "dryss" vann fra den mens du går rundt i sirkelen.

Jeg konsekrerer denne sirkelen i Gudinnen og Gudens navn. Sirkelen er nå besverget en sirkel av kraft, som er renset og forseglet. Slik må det være!

Tegn et solkors eller annet tegn på beskyttelse på din egen panne med det salte vannet, og rens deg selv/dere i vann og jord.
Sett vannbollen på alteret og ta opp røkelsesstativet. Vift litt på deg selv/dere selv og rens deg selv/dere selvi luft og ild.
Gå rundt i sirkelen og vift røkelse.


3) Påkallelse av elementene og retningene

Øst:
Jeg/Vi kaller på dere, voktere av luftens element.
Ved kraften fra den voksende månen, hennes lysende sigd som bringer løfter om vekst.
Kom ned fra deres domene i øst, Sylfer, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
Vær hilset og velkommen!

Sør:
Jeg/Vi kaller på dere, voktere av ildens element.
Ved kraften fra den fulle månen, hennes lys og glødende overflod
kom ned fra deres domene i sør, Salamandere, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
Vær hilset og velkommen!

Vest:
Jeg/Vi kaller på dere, voktere av vannets element.
Ved kraften fra den avtakende måne, hennes svinn som bringer renselse og befrielse.
Kom ned fra deres domene i vest, Undiner, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
Vær hilset og velkommen!

Nord:
Jeg/Vi kaller på dere, voktere av jordens element.
Ved kraften fra den nye månen, hennes mørke, en tid for hvile og fornyelse.
Kom ned fra deres domene i nord, Gnomer, og vokt og beskytt min/vår sirkel nå.
Vær hilset og velkommen!

4) Forsegling av sirkelen. (gjelder kun hvis det er flere med)
(Hold hånden på den andres hjerte)
Du er min søster/bror,
Jeg gir deg min hånd (ta hånden hennes/hans)
Sammen skaper vi en sterk sirkel (kikk hverandre i øynene).

5) Witches' Rune.
Samles på gulvet, tar hverandre i hendene, starter sakte å løpe i ring, løper fortere mens chanten følger takten.
Det chantes tre ganger, og chanten og dansen avsluttes ved at man holder armene oppover mot midten av sirkelen, og sender energien
oppover og utover. Dette kalles en cone of power.


Eko eko Azarak
eko eko Zamilak
eko eko Kernunnos
eko eko Aradia

6) Påkalling av Gudinnen:
Jeg/Vi kaller på deg Gudinne
Hun som er Månen
Det kvinnelige guddommelige i meg/oss
(hvis flere, spør prestinnen alle) Hvem kaller du inn i denne sirkel?
(Alle kan komme med sin personlige Gudinne, eller bli enige)
Isis, Astarte, Diana, Hekate, Demeter, Kali, Inanna, Selene, Frøya Kom!
Vær med meg/oss når jeg/vi feirer deg på denne fullmåne natt
(tenn månelys)
Vær Velsignet!

7) Drikkoffer

8) Fullmånemeditasjon eller
Drawing down the moon:
Står i en sirkel/Vendt mot månen, og løft armene mot Månen. Visualiser at du senker Månen ned til den hviler på fingertuppene dine. Når du føler den gjør det, snu inn mot midten og senk sakte Månen ned til Jorden, og la Månen og Jorden bli forenet.


9) Gudinnens erklæring leses.

10) Kaker og vin.

11) Avslutning:


Jeg/Vi takker deg (alle navnene) Isis, Astarte, Diana, Hekate, Demeter, Kali, Inanna, Selene, Frøya
Kvinnen som er Månen
Du, som er det kvinnelige guddommelige i meg/oss.
Jeg/Vi takker deg for din tilstedeværelse her i natt.
Gå alltid med meg/oss mens jeg/vi danser i din syklus. (blås ut månelys)
Vær velsignet.

Hold opp athamen :
Kjærligheten er loven, og kjærligheten er båndet.

Kyss athame legg på alter

Nord:
Mektige Gnomer av jordens element, før dere drar tilbake til deres domene i nord, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Frue over den mørke måne, takk for din tilstedeværelse her.
Gå alltid med meg/oss mens jeg/vi danser i din syklus. Takk og farvel!

Vest:
Mektige Undiner av vannets element, før dere drar tilbake til deres domene i vest, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Frue over den voksende måne, takk for din tilstedeværelse her,
Gå alltid med meg/oss mens jeg/vi danser i din syklus. Takk og farvel!.

Sør:
Mektige salamandere av ildens element, før dere drar tilbake til deres domene i sør, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Frue over den lysende måne, takk for din tilstedeværelse her,
Gå alltid med meg/oss mens jeg/vi danser i din syklus. Takk og farvel!

Øst:
Mektige sylfer av luftens element, før dere drar tilbake til deres domene i øst, byr jeg/vi dere takk og farvel.
Frue over den rensende måne, takk for din tilstedeværelse her,
Gå alltid med meg/oss mens jeg/vi danser i din syklus. Takk og farvel!.

Løft armene:
Krefter og skapninger, usynlige som usynlige - forlat meg/oss med fred.
Dere hjelper til i mitt/vårt arbeid, visker i mitt/våre sinn, og velsigner meg/oss fra den andre siden, og det er harmoni mellom oss.
Takk og farvel!

Trekk inn sirkelen med athamen.

"Sirkelen er åpnet, men aldri brutt. Må jeg/vi bringe den gleden jeg/vi har i meg/oss herfra videre. Slik skal det være."

 

Tilbake