Denne siden inneholder litt informasjon som kan være nyttig når du skal praktisere/lære eller bare finner interesse i heksekunst.

Les igjennom tipsene som står i Skyggenes Bok siden før du leser dette.

INNHOLD: Grunnlaget - Chakraer - Elementene - Esbat - Guden/Gudinnen - Lysmagi - Meditasjon - Renselse - Ritualer og spells - Runer - Røkelse - Sabbatene - Sanger og Chanter - Steiner og Krystaller - Urter

Grunnlaget:
Alteret / lage et alter
Hvorfor sirkel / kaste sirkelen

Kraftnavn
Redskaper

Chakraene:
Hovedside
-Introduksjon
-Litt bakgrunn
-De enkelte chakraene
-Magi og chakraene


Elementene:
Korrespondenser - hvilke elementer passer til hva

Esbat:
Esbat
Fullmånerite
Fullmånerite til Isis
Meditasjon

Kontinuerlig oversikt over månefaser

Esbat-riter til den tredelte gudinne:
Jomfru-rituale for å helbrede og styrke ditt jomfru-selv
Mor-rituale for å helbrede og ære ditt moderlige selv
Volve-rituale for å helbrede og ære til volve-selv

Guden og Gudinnen:
Guden
Gud leksikon - Oppslagsverk over guder fra hele verden
Gudinnen: Jomfru - Mor - Volve
Gudinne leksikon - Oppslagsverk over gudinner fra hele verden

Lysmagi:
Enkel introduksjon til Lysmagi
Lyskorrespondenser
(Intensjon, farger, oljer, urter)

Meditasjon:
Enkel innføring i hva meditasjon her, øvelser og bruk.


Renselse
Hovedside
Renselses-meditasjon
Renselse av redskaper


Ritualer og spells:
Spells og Magi
- Hovedside
- Definisjoner
- Beslutningsprosessen i magi
- Hvordan lage/skrive spells
- Tidspunkt for magi: Planeter/dager, månefaser, sabbater
Esbat - Meditasjon og ritualer for fullmånenatten
LBR - Lesser Banishing Ritual of the pentagram
Det mindre utdrivende pentagram-ritualet
Renselse - Meditasjon og renselse av redskaper
Selvdedikasjons rituale

Runer:
Hovedside for runer
Historie
Å bruke runer
Runetabeller
(For element, stjernetegn, gud, tre m.m)

Røkelse:
Hvilken røkelse når?

Sabbatene
:
Høytidene beskrevet med myter og ritualer

Sanger og Chanter:
Sanger og chanter -med musikkfiler
Anbefalt musikk - musikk som passer til ritualer og magisk arbeid

Steiner og Krystaller:
Hovedside
Introduksjon
Vanlige steiner og Krystaller
Steiner i forhold til..
Energi
Magi
Elementene
Planetene


Urter
Innledning
Korrespondansetabell
Urtene
- A - E
- F - K
- L- M
- N- Å
Oppskrifter
Kilder

Bakgrunn tilrettelagt av forfatteren av disse sidene. Bildet har etter all viten ingen eier, men stammer fra sidene Witch's Brew.