Skyggenes Bok

Den beste forklaringen jeg har fått på hvorfor det heter Book of Shadows var at det som man skriver ned i denne boken; som skal romme alle dine magiske teknikker, tanker, spells, studier og alt - det er hvis
du kun leser, bare skygger av hva det KAN bli dersom du gjør det.

Her har jeg samlet opp den del regler som er svært essensielle innenfor WICCA, dersom du lurer på hva vi mener om f.eks mørkere sider, hvorfor vi ikke bruker "negativ" magi, hvilke prinsipper vi
følger i magibruken, og hvilke mål vi har. Når du er innforstått med disse kan du bevege deg videre og lese om selve "kunsten".


Gudinnens erklæring
- forteller kanskje mer om hva
Wicca ER enn noen bok
Wicca
- en av mange forklaringer på denne retning innenfor heksekunsten

Før tiden var
- en annerledes skapelsesberetning

Å bli heks - ny til kunsten
- Hvordan vet man at man har gjort et riktig valg?

The Wiccan Rede
- den eneste nedskrevne "lov"
eller grunnsten i Wicca.

Panteoner - Gudinnen
- Wiccansk inspirert perspektiv på den trefoldige gudinne
FAQ
- et forsøk på å avkrefte unødvendige og usannheter rundt heksekunst, Wicca m.m
Panteoner - Guden
- Wiccansk inspirert perspektiv på guden
Andre skrevne hint og vink
- En heks' 13 mål, Trefoldighetsloven,
Om Wiccan Rede, Den gylne regel, Kraftens lov
Sabbatene
- Åtte høytider; beskrivelser, ritualer og fortellinger
Jødisk Kabbalah
- En kort introduksjon til jødisk mystisisme, livets tre og nøkkelbegreper
Thelema
- En enkel innføring i den thelemiske filosofi


Videre til Heksekunst

Tilbake til Hovedsiden

Alt materiale Wicca.Ypsilonia.Net © 2002. Gudinnebildets opphav er ukjent.