Bokcover
Marian Green
A Witch Alone
- Thirteen Moons to master Natural Magic

A Practical Handbook


Kan kjøpes hos: Bokkilden for 127,-


Som undertittelen sier, så er dette klart en utrolig praktisk og flott bok hvis man har tenkt til å lære seg å praktisere heksekunst alene. Marian Green skriver enkelt og forklarende og tar for seg både viktige grunnleggende temaer og også de mer intrikate etterhvert som en beveger seg framover i boken. Hvert kapittel avsluttes med et eget avsnitt med tittelen "Exercises" eller "Øvelser", og dette gjør boken om mulig enda mer komplett for en som trenger hjelp på veien. For den alene-praktiserende eller eklektiske heks er dette et flott tillegg i ens "magiske bibliotek" som anbefales på det sterkeste.

Innholdsfortegnelsen (med kommentarer):
Introduksjon ved Marian Green
- forfatterens observasjoner av dagens gjenoppdagelse av heksekunst som en spirituell vei.


1. A New Moon and a New Dream
- En introduksjon til moderne heksekunst, dens såkalte røtter og opphav. Øvelsen her går på å tenke igjennom det en har lest og hva en føler i forhold til det.

2. Meeting the Goddess and God of the Witches
- Et kapittel som forklarer de guddommelige prinsippene innenfor dagens heksekunst. Gudinnen beskrives i sin trefoldighet med flotte eksempler, og det samme med Guden. Green forklarer hvordan en skal gå fram for å gjøre seg kjent med guddommeligheten og hvordan en kan lære gudene å kjenne. Øvelsen her går på nettopp dette.

3. The Sacred Cycles
- Et tilbakeblikk på årets gang og hvordan den har påvirket mennesker før i tiden og hvordan det fungerer nå. Videre følger en forklaring på de åtte festivalene og guden og gudinnens skiftende, forandrende roller og hva de har å si for verden og livets syklus. Øvelsene her går blant annet på å tenke igjennom årets gang og de forandringer som skjer.

4. A Circle Between the Worlds
- Her tar Green for seg konseptet med den magiske sirkelen, hvordan en skal gjøre seg kjent med begreper, redskaper en måtte ville bruke osv. Hun forklarer bakgrunnen for bruken av sirkelen, metoder for bruk av sirkel og også hvordan en skal gå fram første gang en føler en er klar for å kaste en magisk sirkel. Øvelsene her går blant annet ut på å forberede et renset sted og å kaste en sirkel.

5. The Journey to the Otherworld
- Dette kapittelet tar for seg meditasjon og kontemplasjon, reiser i ens eget indre og møtet med den "andre verden" eller det som også kan kalles astralplanet. Hun gir gode tips til hvordan en skal komme i gang med meditasjon, samt gir et forslag til en meditasjons-øvelse en kan prøve seg på . Videre forklarer hun hvordan en skal navigere seg rundt i ens indre, hvilke hensyn en skal ta og hvilke krefter det er snakk om. Øvelsen her går på meditasjon og praksis.

6. Seeking Out Pagan Traces
- Dette kapittelet handler om at man kan finne mange steder i sine lokale omgivelser som har vært plasser med en paganistisk betydning. Øvelsen her går på at man skal aktivt lete frem slike steder.

7. Considering the Healing Arts
- Her tar Green for seg tanken om healing, sykdomskonseptet i dag (psykologisk og fysiologisk), hvordan en skal gå frem i healing og hva en skal benytte seg av som hjelpemidler. Øvelsen her går blant annet på å lage en healing talisman, å meditere på healing-konseptet m.m

8. The Old Crafts of Divination and Dowsing
- Et kapittel om divinasjon, spådom og scrying. Hun tar for seg litt om runer, pendler, kvister, steiner og tresorter som brukgjenstander i divinasjon. Øvelsen her går på å prøve ut noen av disse gjenstandene.

9. Plant Power
- Som tittelen på kapittelet sier handler dette om bruk av urter og planter i magien. Hun forklarer hvordan en skal bruke urter og planter, og bevisstgjøre seg deres egenskaper og bruksområder. Øvelsene her går på å gjøre seg kjent med vanlige urter og planter som kan brukes magisk.

10. Moon Magic and Solar Cycles
- Dette kapittelet handler om månen og solens påvirkning på våre liv og markeringer av disse i en magisk hverdag. Øvelsene her går på å bli bevisst på kreftene som ligger i dette.

11. Recovering the Ancient Wisdom
- Kapittelet tar for seg regresjon til eventuelle tidligere liv og hvordan en kan finne tilbake til tapt visdom. Øvelsene her går på å meditere og reise i seg selv for å finne denne tapte visdommen.

12. Dedication to the Old Ways
- Et kapittel om å dedikere seg til denne veien i livet og det å gjennomføre et rituale for å vise denne dedikasjonen.

13. Completing the Circle
- Sluttord fra forfatteren om bokens formål og bruk.

Kjøp denne boken