Bokcover
Scott Cunningham
Wicca
A guide for the solitary Practioner

Kan kjøpes hos: Bokkilden for 124,-


Jeg vil innlede denne anbefalingen med å si at siden jeg begynte å studere heksekunst og Wicca for ca fem år siden, så har det skjedd en utrolig kommersialisering av alt med dette å gjøre. Scott Cunningham er en av dem som har slengt seg på denne kommersialiseringen og gitt ut en drøss med middelmådige bøker (iallefall i min oppfatning) gjennom Llewellyn. Selv var dette en av de første bøkene jeg snublet over, og den er slettes ikke så dum! Den gir en god innføring i de fleste begreper og gir også hint og vink til praksis og rituell utførelse.

Innholdsfortegnelsen (med kommentarer):
Introduksjon og forord ved Scott Cunningham.
- forfatterens observasjoner av dagens gjenoppdagelse av heksekunst som en spirituell vei.


Section 1 - Theory

1. Wicca and Shamanism
- En kort forklaring om hvilke trender som er tatt opp i Wicca; transearbeid, magi osv.

2. The Deities

- Et kapittel som forklarer de guddommelige prinsippene innenfor dagens heksekunst. Guden og Gudinnen beskrives separat med sine aspekter. Han tar med en øvelse på å bli kjent med ulike guddommer via visualisering, meditasjon og chanting. Cunningham har også med en kort forklaring til hvordan en kan sette opp et alter for å hedre guddommene.

3. Magic
- Definisjon og forklaring på magi og hvordan den brukes. Han bruker eksempler på galdrer og forklarer hvordan og hvorfor han mener det fungerer.

4. Tools
- Her tar Cunningham for seg ulike redskaper og magiske våpen og forklarer litt om opphavet og også hvordan de skal brukes. Athame, stav, kittel, bjelle, hvitskaftet kniv m.m

5. Music, Dance and Gesture
- Cunningham forklarer hvordan rituell praksis ofte har blitt akkopagnert av musikk, dans og gester. Han forklarer om musikk og bruk av instrumenter i meditative sammenhenger. Han gir eksempler på hvordan dans kan brukes for å skape energier i magisk arbeid. Videre forklarer han gester som f.eks påkallelses-posisjoner o.lign og forklarer hvorfor disse kan være sterke virkemidler i magien.

6. Ritual and Preparation for ritual.
- Dette kapittelet handler om hvordan en kan kle seg, te seg og forberede seg før og under ritualer. Han forklarer om farger på klær og hvilke betydninger de har, diskuterer hvorvidt nakenhet er nyttig eller nødvendig.

7. The Magic Circle and the Altar
- Cunningham forklarer litt om bakgrunnen for bruken av sirkelen, og kommer med egne erfaringer på dette området. Han forklarer videre hvordan sirkelen trekkes og fungerer. Så tar han for seg alteret og har også med en fin skjematisk fremstilling av hvordan det kan settes opp.

8. The Days of Power
- Et kapittel om tidspunkt for ritualer og magi. Dager, måneder, månefaser og sabbater beskrives med sine respektive magiske attributter og historier.

9. The Spiral of Rebirth
- Som tittelen på kapittelet sier handler dette om gjenfødelse og prinsippene som underligger denne tankegangen. Cunningham gjør også leseren kjent med karma-begrepet.

10. Concerning Initiation
- Som en avslutning til den teoretiske delen tar Cunningham opp den evige diskusjonen om innvielser og hvem og hva og hvorfor man kan eller ikke kan innvies.

Section 2 - Practise

11. Excercises and Magical Techniques
- Kapittelet tar for seg ulike metoder og teknikker for å øve opp sitt magiske potensiale. Eksempler; pusteøvelser, meditering, visualisering, dagbokskriving og energi-leking.

12. Self-dedication
- Et kapittel om å dedikere seg til denne veien i livet og det å gjennomføre et rituale for å vise denne dedikasjonen. Etter å ha forklart hvordan og hvorfor en selv-dedikasjon kan gjennomføres gir Cunningham et fint forslag til en selv-dedikasjons rite.

13. Ritual design
- Som tittelen tilsier gir Cunningham en oversikt over hvordan ritualer designes og fungerer, steg for steg. Hele veien gir han eksempler på øvelser en kan gjennomføre for å mestre de ulike trinnene. Dette kapittelet fungerer som en forberedelse på den siste delen av boken.

Section 3 - The Standing Stones Book of Shadows

Introduksjon
- Han introduserer sin Skyggenes Bok som en komplett bok klar til bruk for enhver. Den ble skrevet til noen studenter han var i kontakt med, og er derfor en god start.

NOE AV INNHOLDET:
Episke tekster:
Words to the Wise, The nature of our ways, Before time was
The Circle of Stones:
Et rituale og bruk av sirkel innendørs
----- Cutting a doorway: Om å lage en åpning i sirkelen.
----- Releasing the Circle: Om å åpne sirkelen.
----- Visualizations for the Circle of Stones
----- The blessing chant
----- The Simple feast: Velsignelser av kaker og brød
- Consecration of tools: Renselse av våpen
- The Fullmoon rite
- The Seasonal Festivals:
Alle sabbatene med lore, aktiviteter og ritualer.
- A Ritual of Gestures:
Et rituale som baserer seg på bruk av gester
- Prayers, Chants and invocations:
En rekke ulike påkallelser til elementer, guder og gudinner
- The Lore of Numbers:
numerologi
- Oppskrifter for mat og drikke, oljer og røkelser
- A herbal grimoire:
Tar for seg de vanligste urter, sanking og bruk i sirkelen, og hvilke guddommer de passer til.
- Wiccan Crystal magic:
Bruk a krystaller til healing og ritualer
- Symbols and Signs
- Rune Magic, Runic Spells
- Spells and Magi

Kjøp denne boken