Bokcover
Vivianne Crowley
Principles of Wicca
- The only introduction you'll ever need

Kan kjøpes hos: Bokkilden for 82,-


Denne boken er skrevet av Vivianne Crowley, som selv er praktiserende prestinne i Wicca. Hun er kjent for sine bøker på dette emnet, og det fordi hun skriver enkle, gode og likevel omfattende bøker som tar for seg det meste en trenger å vite om Wicca som religion. Denne boken er en ganske liten, men innholdet er svært komprimert, og jeg ble positivt overrasket over at hun klarte å få med seg så mye informasjon. Jeg velger å anbefale denne boken fordi den er lett å lese, har god struktur og veldig godt innhold.

Antall sider: 171

Innholdsfortegnelsen (med kommentarer):
Introduksjon v/forfatteren.

1. What is Wicca?
Dette kapittelet tar for seg hvem som utgjør dagens hekser og dag også ideen om covener og samhold blant praktiserende. Hun tar også kort for seg Wiccas opphav og de ulike aspektene av Wicca, hvor hun henviser til pentagrammet og en betydning av dette. Kapittelet avsluttes med en enkel begynner-øvelse som går ut på å få kontakt med elementene i naturen.

2. The Wiccan Universe
Her tar Crowley for seg synet på universet i Wicca, hvordan alt henger sammen. Hun går også dypere inn på elementene og tar for seg hvert enkelt og forklarer. Kapittelet avsluttes med en øvelse på å erfare elementene.

3. Nature and Seasons
I dette kapittelet forteller Crowley om hvordan heksekunst også handler om å stille seg inn på årstidenes sykluser og det å observere naturen og det som skjer rundt en. De åtte sabbatene beskrives hver for seg og hun har også en god skjematisk oversikt over årets hjul. Hun forteller også om bakgrunnen for feiringen av dem, historisk og folklorisk sett. Kapittelet har også noen tabeller over hvilker korrespondenser som hører til de ulike sabbatene, når det gjelder magi-typer, alter-dekorasjoner og farger. Kapittelet avsluttes med en øvelse på å feire sabbatene og naturen. Hun forteller hvordan en skal lage et årtids-riktig alter og hvordan en kan dekorere.

4. The Magical Realm
Her definerer Crowley magi, forteller om bruk av naturlig magi, clairvoyance m.m. Hun svarer på spørsmålet om hvem som kan utføre magi og hvordan man kan utføre magi, og forklarer teknikker for visualisering, konsentrasjon og transe-arbeid. Hun forklarer også om eterisk energi og hvordan ta chakraene i bruk. Kapittelet avsluttes med øvelser på det å utvikle eterisk energi; åpne chakraer, føler energier, lukke chakraer.


5. Using our magical energies
Her tar Crowley for seg hva en skal bruke magi til og gir også et godt skjematisk bilde over hvordan magien virker i ulike deler av livet. Hun går videre med å gi en oversikt over tidspunkt for magisk utøvelse, både når det gjelder månefaser, planetenes innflytelse og ukedager. Hun har også en god tabell med ukedager, oljer, farger i forhold til magiens hensikt. Videre forklarer hun om det å bruke ens magiske egenskaper og gir en flott beskrivelse av den magiske besluttningsprosessen i forhold til de fire elementene. Kapittelet avsluttes med en øvelse i enkel bruk av magi; lysmagi.

6. The Gods
Her introduseres vi til den store modergudinnne, gudinnen som et pentagram, tabell over gudinner og aspekter, månefaser, elementer, årstider, magisk hensikt og magisk våpen. Videre forklares guden som et pentagram, hans syklus, og også en lignende tabell som den som ble gitt over gudinnens aspekter. Kapittelet avsluttes med øvelser om å stille seg inn på det gudommelige og også en øvelse for å bli kjent med gudinnen og en for å bli kjent med guden.

7. Creating Ritual
Hva skal en ha på seg under et rituale, og hun forklarer også ideen om nakenhet i ritualer. Videre går hun igjennom forslag til snorene som en bruker og også smykker. Hun tar også for seg hva en trenger, og forteller om salt og vann og rensningen, og også om røkelsesbruk i ritualer. Videre tar hun for seg de ulike redskapene; lys, athame, stav, beger m.m. Kapittelet avsluttes med en øvelse på å finne og rense en stav.

8. Sabbat rites
Crowley forteller om hvordan ideen om feiringene av sabbatene baserer seg på det som en gang var en muntlig tradisjon, med fortellinger og myter om årets gang og livets sykluser. Hun forteller om hvor viktig det er å forstå forandringer og transformasjoner i seg selv sammen med naturens, og går igjennom hvordan en kan lage sine egne påkallelser til gudene. Kapittelet avsluttes med en innføring i hvordan en skal lage sitt eget sabbat-rituale, med sirkelkasting, påkalling av elementer, konsekrering m.m.

9. Going further
Dette kapittelet handler om det å ville gå videre i arbeidet, det å finne andre å jobbe sammen med. Hun forteller om praktisering i grupper i forhold til alene, og også om ulike innvielses-tradisjoner.

Boken avsluttes med informasjon om det å kontakte grupper og det listes også opp en del kontakt-adresser rundt om i verden.

Kjøp denne boken